Beste Webhosting / Nieuws & Achtergrond / Certificeringen voor Webhosting Bedrijven

Blog

Certificeringen voor Webhosting Bedrijven

Hosting bedrijven onderscheiden zich veelal door te schermen met bepaalde certificeringen. Hiermee willen zij aantonen dat zij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en aan hoge standaarden voldoen. We bekijken de verschillende certificeringen zoals…

Hosting bedrijven onderscheiden zich veelal door te schermen met bepaalde certificeringen. Hiermee willen zij aantonen dat zij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en aan hoge standaarden voldoen.

We bekijken de verschillende certificeringen zoals de meest voorkomende ISO 27001 maar ook minder bekende zoals ISAE 3402 en bespreken per stuk wat dit inhoudelijk betekent.

ISO 27001

De ISO 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging. Bedrijven tonen met het behalen van deze certificering aan dat zij hun ICT systemen goed onder controle hebben. Het is dan ook niet eenvoudig om dit te behalen. Wanneer het bedrijf het certificaat heeft is deze wel voor 3 jaar geldig.

ISO 27002

ISO 27002 is eigenlijk géén certificering, bedrijven kunnen niet een ISO27002 certificaat krijgen. Deze ISO 27002 is een richtlijn met details om ISO 27001 te implementeren.

ISO 9001

De ISO9001 is de meest bekende internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het gaat hierbij om algemene kwaliteitseisen aan een organisatie. De standaard beoordeeld in hoeverre de organisatie kan voldoen aan de eisen van de klant. In het simpel wordt de ISO 9001 vaak als volgt weergegeven: Zeg wat je doet, doe wat je zegt, bewijs het.

ISO 14001

De ISO 14001 standaard is een milieunorm met eisen hoe de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst kunnen worden. Er zijn in Nederland minder dan drieduizend bedrijven die over deze certificering beschikken. Met name gemeente vragen een dergelijke certificering soms van bedrijven waar zij mee werken.

ISAE 3402

Wanneer organisaties niet-kerntaken uitbesteden blijven zij verantwoordelijk voor die processen. Hoe de serviceorganisatie deze processe beheerst wordt vastgelegd in een ISAE 3402 rapportage.

PCI DSS

PCI DSS is een internationale standaard voor betaalkaartmaatschappijen, bedrijven van creditcards. Bedrijven die meer dan 6 miljoen transacties per jaar hebben (via VISA, Mastercard en/of MAESTRO) dienen een PCI DSS beoordeling te laten uitvoeren. Bij webhosting bedrijven komt dit (zeker in Nederland) nauwelijks voor.

NEN 7510

De NEN 7510 is een norm specifiek voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. Voor webhosting bedrijven zal dit dus enkel van belang zijn wanneer zij zich richten tot klanten in de gezondheidssector.

ZSP

Net als de NEN 7510 is ook de ZSP certificering specifiek voor de zorg sector. ZSP staat voor zorgservicewebhoster en deze certificering wordt getoetst door het nictiz.

STRATO_banner_Webhosters