Beste Webhosting / Nieuws & Achtergrond / GDPR biedt kansen voor jouw onderneming

Blog

GDPR biedt kansen voor jouw onderneming

In ons vorige artikel over dit onderwerp legden we exact uit wat de GDPR is. Ook kun je hier teruglezen aan welke eisen jij als internetondernemer moet voldoen en welke rechten de dataverstrekkers hebben. Hoewel…

In ons vorige artikel over dit onderwerp legden we exact uit wat de GDPR is. Ook kun je hier teruglezen aan welke eisen jij als internetondernemer moet voldoen en welke rechten de dataverstrekkers hebben. Hoewel we de eerste zijn om te erkennen dat deze nieuwe wet een behoorlijke administratie vraagt en daarnaast erg tijdrovend kan zijn, biedt deze wet ook veel kansen. Aangezien die kansen voor iedere ondernemer te grijpen zijn zetten wij die in dit artikel op een rij. Zo kun jij ook jouw voordeel doen met de GDPR-richtlijn die vanaf 25 mei van kracht is…

Transparantie

Dat de GDPR ondernemers dwingt om transparant aan bezoekers uit te leggen welke gegevens zij zoeken, waarom zij die willen hebben en wat zij daarmee doen is een ‘blessing in diguise’, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. De recente schandalen bij Facebook en andere partijen maken consumenten onzeker over hun data. Als jij die onzekerheid kunt wegnemen win je vertrouwen. De verwachting is dat dit vertrouwen steeds vaker een rol zal spelen bij de afweging om tussen jou of jouw concurrent te kiezen.

Bewustzijn over privacy

De GDPR dwingt je om na te denken over privacy. Hoe borg je de data van de mensen die jou hun gegevens geven en hoe bescherm je die data tegen cybercrime. Het vinden van een antwoord op deze vragen zorgt ervoor dat je privacyvraagstukken en jouw bedrijfsprocessen over privacy nog eens grondig herziet en onder de loep neemt. Dit biedt de kans om jouw beleid te actualiseren en eventuele schoonheidsfoutjes elegant weg te werken.

Databeveiliging

Als je wilt voldoen aan de eisen van de GDPR zal je ook inzichtelijk moeten kunnen maken hoe je de data die je verzamelt beveiligt. Daarnaast blijft de verplichting om een datalek te melden bestaan en die reputatieschade wil je natuurlijk voorkomen. Daarom creëert de GDPR de kans om jouw databeveiliging te analyseren en nog eens goed tegen het licht te houden. Dat is natuurlijk prettig voor de gegevens in de klantendatabase maar ook voor andere gegevens zoals personeelsdossiers en financiële data. Daarbij gaat het niet alleen om onlinedata maar ook om fysieke data. Denk bijvoorbeeld maar aan de bezoekersregistratie die in veel bedrijven op de balie ligt. Ook daar staan persoonsgegevens op die beveiligd moeten worden, onder meer tegen onbevoegde inzage.

Bestanden opschonen

Afhankelijk van de branche waarin jij opereert kan je verplicht zijn om aan te tonen dat je al voor de inwerkingtreding van de GDPR om toestemming hebt gevraagd. Als je dit niet hebt gedaan zal je de gegevens moeten wissen of alsnog de mensen uit deze database(s) benaderen om hun toestemming te vragen. In beide gevallen is de verwachting dat veel data zullen verdwijnen. Zo kost de GDPR voor de recruitmentbranche waarschijnlijk al honderden miljoenen CV’s. Wanneer je de mensen in jouw bestand opnieuw aanschrijft zal een deel waarschijnlijk de voortzetting van opname in jouw database weigeren. Een ander deel zal helemaal niet reageren. Ook zal er een aantal adressen inmiddels niet meer blijken te bestaan. In al die gevallen zal je de gegevens van die betrokkenen moeten verwijderen uit jouw database (behoudens enkele uitzonderingen). Naar schatting kan er van jouw huidige database in zo’n geval misschien wel 80% verdwijnen. Geluk bij een ongeluk, jouw database is in zo’n geval direct opgeschoond en geactualiseerd. Bovendien hebben alle mensen die overblijven er bewust voor gekozen om jouw gegevens te ontvangen. Dit komt de kwaliteit van jouw bestanden ten goede.

Doelmatigheid van data en campagnes

Hoe gevoeliger de data is die je verzamelt, hoe meer eisen de GDPR aan die data stelt. Daarmee is de tijd van onnodige data vragen voorbij. Immers, teveel gevraagde data kan tot verhoogde eisen aan bewaring en bewerking leiden en dat leidt weer tot een kostenverhoging. Ongetwijfeld zal er in het traject een jurist of controller vragen hoe belangrijk bepaalde data is. Hierdoor zorg je dat je een meer coherente database ontwikkelt met alleen die gegevens die noodzakelijk zijn. Als je eenmaal de benodigde data GPDR-proof hebt gemaakt en de bestanden zijn opgeschoond is het moment van marketing daar. Aangezien de mensen die nu n die database staan gericht toestemming geven om hun data te gebruiken impliceert dit dat zij ook meer affiniteit met jouw onlineonderneming hebben. Hierdoor is de kans groot dat, wanneer je hen benadert, zij gerichter zullen reageren. Jouw mails zullen dus vaker geopend en gelezen worden. Daarnaast verwacht men dat de conversie verhoogt doordat mensen hun interesse al hebben laten blijken.

SEO-optimalisatie

Doordat mensen daadwerkelijk commitment geven aan een bedrijf is de verwachting dat zij bij bezoek aan de website meer informatie tot zich zullen nemen en meer pagina’s zullen bezoeken. Hierdoor zal het aantal mensen dat de website na het bezoeken van 1 pagina weer verlaat (in Google Analytics vermeld als ‘bounce-percentage’) dalen. De ‘click through rate’ (het percentage mensen dat doorklikt naar een andere pagina) zal juist toenemen. Deze twee factoren zorgen dat de zoekmachine de site als meer relevant zullen beoordelen. Hierdoor zal de ranking stijgen. Het is daarbij van belang om in ieder artikel interne en externe backlinks op te nemen, zodat mensen ook door kunnen blijven klikken.

Kostenbesparing, efficiënt investeren en meer rendement

De bovenstaande factoren zullen naar verwachting leiden tot drie effecten:

  1. De databases zullen minder omvangrijk worden, maar wel van een hogere kwaliteit;
  2. Er zullen niet meer gegevens gevraagd (en dus bewaard) hoeven worden dan noodzakelijk;
  3. Marketingcampagnes kunnen gerichter worden gevoerd en gericht op een meer ontvankelijk publiek.

Hierdoor treedt een kostenbesparend effect op aangezien veel minder onnodige gegevens worden bewaard en opgeslagen. Daarbij zal door de gerichtheid van een marketingcampagne het rendement van die campagne groter zijn. Zo worden marketingbudgetten dus efficiënter geïnvesteerd en zullen zij meer rendement opleveren.

Met deze rendementen kunnen de benodigde aanvangsinvesteringen wellicht worden opgevangen.