Marktaandeel WordPressHet marktaandeel van WordPress is ook de afgelopen 12 maanden verder gegroeid. Van de top 10 miljoen populairste websites maakt inmiddels 34,3% gebruik van WordPress. Dit is een flinke toename ten opzichte van de 31,1% in juli 2018 (cijfers van W3techs.com).

Dit percentage ligt nog hoger wanneer enkel wordt gekeken naar websites met een CMS. Wanneer er een CMS wordt gebruikt wordt in 61% van de gevallen voor WordPress gekozen. Een groot deel (ruim 43% van de websites die in dit onderzoek worden bekeken) gebruikt echter helemaal géén CMS. Het aantal websites zonder CMS daalt wel snel, een jaar geleden (juli 2018) stond dit percentage nog op 48%, nu is dat gezakt naar 43,7%.

De alternatieven voor WordPress blijven ver achter, géén ander systeem weet meer dan 3% marktaandeel te veroveren. Enkele belangrijke concurrenten verliezen zelfs terrein, Joomla is de afgelopen 12 maanden gezakt van 3,1% naar 2,8%. Drupal is gezakt van 2,1% naar 1,8% en ook Magento is gezakt van 1,1% naar 0,9%.

We zien wel groei bij de geheten pure sitebuilders, zij winnen aan marktaandeel. Zo zien we dat Shopify van 1,1% naar 1,6% marktaandeel gaat, Squarespace groeit van 1,2% naar 1,6% en Wix van 0,8% naar 1,1%.

Het is duidelijk dat WordPress erg goed een diverse groep gebruikers weet te bedienen. Dat de groei nog steeds zo doorzet lijkt enigszins verrassend, echter de groep websites zonder CMS is nog steeds erg groot en we zien hier dan ook nog voldoende ruimte voor het systeem om ook de komende jaar door te groeien.