Beste Webhosting / Nieuws & Achtergrond / Het belang van uptime voor jouw website

Blog

Het belang van uptime voor jouw website

Uptime is de periode dat een server waar één of meerdere websites op worden gehost naar behoren functioneert. De website is dan ‘Up’ ofwel zonder problemen te vinden en te bezoeken. Als er een probleem…

Uptime is de periode dat een server waar één of meerdere websites op worden gehost naar behoren functioneert. De website is dan ‘Up’ ofwel zonder problemen te vinden en te bezoeken. Als er een probleem is waardoor de site (tijdelijk) niet bereikbaar is noemt men dit downtime.

Hosters beloven vaak 99% uptime. Hoewel die belofte in de praktijk niet altijd even strak wordt nagekomen wordt zo wel ineens duidelijk hoe belangrijk uptime is. Daarom dat we in dit artikel uitgebreider bij dit onderwerp stil staan. We benoemen de belangrijkste oorzaken voor downtime, en de stappen die je kunt maken om jouw uptime te verbeteren. Voordat we dit doen leggen we eerst uit waarom uptime zo belangrijk is.

3 Redenen waarom Uptime belangrijk is

De eerste reden is eigenlijk een inkoppertje. Pas als een site bereikbaar is kunnen bezoekers de site bezoeken. Dat is uiteraard nodig om het doel dat je met de site hebt te bereiken. Uptime is dan ook vooral belangrijk voor jouw bezoekers.

Daarna is uptime belangrijk voor jouw resultaten en ranking in zoekmachines. Bij veel sites is het de bedoeling dat deze zo hoog mogelijk in relevante zoekresultaten verschijnen. Google controleert dagelijks de betrouwbaarheid van websites door zogenoemde crawlers. Wanneer deze crawlers regelmatig signaleren dat de site down is, zullen zij deze als minder betrouwbaar kwalificeren. Deze kwalificatie kan ervoor zorgen dat jouw bezoekers drastisch teruglopen omdat je dan niet zo hoog in Google eindigt.

De laatste belangrijke reden voor de vraag naar uptime is de veiligheid van de site en het achterliggend netwerk. Als de site down is en dit een technische oorzaak heeft kan dit een veiligheidslek indiceren of veroorzaken. Vandaar dat hackers geïnteresseerd zijn in sites die instabiel zijn.

Alle reden dus om ervoor te zorgen dat jouw site wel maximale uptime heeft. Dit kunnen we op twee manieren aanpakken:
1. Door de downtime te verlagen en
2. Door de uptime te verhogen.
We bespreken beide mogelijkheden hierna.

3 Oorzaken van downtime

Downtime kan grofweg door drie oorzaken ontstaan. Deze behandelen we hierna:

1.     Downtime als gevolg van menselijk falen

In 2017 maakte een programmeur van Amazon een tikfout in een code. Hierdoor vond er geen kleine serverupdate plaats, maar werd een deel van de servers die het algehele internetverkeer mogelijk maken abusievelijk gesloten. In Amerika en Engeland was internet urenlang onbereikbaar. Deze fout was niet alleen kostbaar door de gemiste omzet, maar ook een flinke tik voor de reputatie van Amazon.

2.     Downtime als gevolg van falende hardware

Zoals alle apparatuur kan ook serverapparatuur falen. In 2010 ontstond bij Amazon een probleem met de hardware. Dit had tot gevolg dat het internet in nagenoeg heel Europa eruit lag. Hoe groot de consequenties waren die Amazon voorzag bleek uit hun verklaring. Eerst probeerden zij namelijk de schuld te geven aan hackers. Toen specialisten het tegendeel bewezen, kon Amazon niet anders dan bekennen dat hun hardwarefout voor dit resultaat had gezorgd.

3.     Downtime als gevolg van digitale aanvallen

Een zeer doeltreffend middel om een server volkomen plat te leggen en zo downtime te veroorzaken is een zogenoemde DDOS-aanval. Regelmatig lees je in de media dat grote bedrijven hiervan het slachtoffer worden. Dat dit wapen niet alleen door bedrijven maar zelfs door overheden kan worden ingezet bleek in januari.

Uptime verhogen: 4 Tips

Om de uptime van jouw website te verhogen is het belangrijk een goede webhoster te kiezen. Door de uptime-garantie die hosters bieden te vergelijken en de beste keuze te maken bouw je al zekerheid in. Als de website eenmaal online is, is het belangrijk om de uptime te meten. Met deze meting kun je eventueel het gesprek aangaan met jouw hoster als de garanties niet gehaald worden. Ook is zo’n meting een goed startpunt om zelf maatregelen te nemen om de uptime te verhogen. Dit kan op diverse manieren.

Tip 1:  redundantie

Redundantie is het dupliceren van jouw server. Door redundantie toe te passen beschik je altijd over een reserveserver wanneer er een probleem met de hardware ontstaat. Deze tweede server kan direct de taken van de primaire server overnemen zodra deze om wat voor reden dan ook uitvalt.

Tip 2:  afbeeldingen te verkleinen

Een afbeelding kan erg veel MB kosten om op te slaan. De laadtijd van een website wordt langer naar mate er meer data moet worden ingeladen. Veel grote afbeeldingen kunnen de laadtijd zo lang maken dat dit als downtime gezien kan worden. Bezoekers wachten dan niet af en surfen verder. Het verkleinen van de afbeeldingen of (in WordPress) het gebruik van plugins om afbeeldingen te verkleinen heeft een positief effect op de laadsnelheid.

Tip 3: Een CDN (Content Delivery Network)

Hoe langer de afstand tussen de server waarop een website staat en de computer van de eindgebruiker, hoe trager de site laadt. Om deze vorm van downtime te voorkomen kun je overwegen gebruik te maken van een CDN (Content Delivery Network). Via dit netwerk wordt een kopie van de statische elementen van jouw site (zoals CSS, javascript en afbeeldingen) gekopieerd naar de server die de gebruiker de snelste laadtijd biedt.

Tip 4: Javascript optimaliseren

Door het niet optimaal toepassen van Javascript kan de laadtijd van jouw site ook zo lang worden dat sprake is van downtime. Door Javascript bestanden te comprimeren nemen deze minder ruimte in en laadt de site sneller. Javascript wordt ook vaak gebruikt om data van sites van derden te halen en die op jouw site te integreren. Door te kiezen voor a-synchronisch laden voorkom je dat jouw site vertraagt doordat het Javascript data wil ophalen van een site die niet functioneert.

Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden om de uptime van jouw site zelf te optimaliseren. Een goede bereikbaarheid begint echter bij een webhoster die uptime kan garanderen en daar een goede SLA bij biedt. In onze vergelijker kun je direct zien welke ervaringen gebruikers hebben.

GERELATEERDE ARTIKELEN:

STRATO_banner_Webhosters