Beste Webhosting / Nieuws & Achtergrond / Gemiddelde verkoopprijs van Websites is 27x de maandwinst (cijfers 2018)

Blog

Gemiddelde verkoopprijs van Websites is 27x de maandwinst (cijfers 2018)

De gemiddelde verkoopprijs van websites lag in 2018 op 27x de maandwinst. Dat blijkt uit een rapport dat is uitgebracht door EmpireFlippers.com, een grote Amerikaanse marktplaats voor de aan- en verkoop van websites en webwinkels.…

De gemiddelde verkoopprijs van websites lag in 2018 op 27x de maandwinst. Dat blijkt uit een rapport dat is uitgebracht door EmpireFlippers.com, een grote Amerikaanse marktplaats voor de aan- en verkoop van websites en webwinkels.

Empireflippers heeft de cijfers gebaseerd op alle transacties die via het platform zijn voltooid in 2018, het gaat hier dus om daadwerkelijke verkoopcijfers en niet om vraagprijzen. In 2018 zijn er in totaal 274 websites verkocht via EmpireFlippers voor een totale waarde van $32 miljoen.

Waarde ‘Content’ Websites

In het rapport geeft EmpireFlippers inzicht in cijfers over drie soorten websites: Content, Webwinkel en Overige. In dit artikel bekijken we enkel de cijfers van de ‘Content’ websites.

Content websites op EmpireFlippers zijn websites waar op basis van advertentie inkomsten omzet wordt gegenereerd. Hieronder vallen dus géén webwinkels (deze vallen onder E-commerce) of dienstverleners. Het zijn met name websites die Adsense en/of Affiliate marketing toepassen en hiermee reclame inkomsten binnen krijgen.

De websites in deze categorie worden verkocht voor een gemiddelde van 27x de maandwinst. In deze maandwinst spreekt EmpireFlippers van een ‘net profit’ omdat advertentiekosten en inkoop bijvoorbeeld worden afgetrokken. Echter eigen arbeid wordt vaak niet verrekend dus je zou dit ook als brutowinst kunnen benaderen.

Rekenvoorbeeld (EmpireFlippers aanpak):

Omzet: €5.000 (per maand)
Marketing: €1.000 (per maand)
Hosting: €100 (per maand)
Content: €400 (per maand)
Arbeid: eigen tijd niet verrekenen

‘Net profit’: €3.500 (per maand)
Vraagprijs ondergrens: €70.000 (20 x net profit per maand)
Vraagprijs bovengrens: €175.000 (50 x net profit per maand)

Wanneer het op de waardering van websites aankomt wordt vaak over X aantal keer de maandwinst gesproken. Deze factor was in 2018 dus 27x, gebaseerd op 157 verkochte websites. Het meest opvallende cijfer wat we tegenkomen is echter het aantal dagen dat het duurt voordat een website is verkocht. Deze duur is gedaald van 39 dagen in 2017 tot 21 dagen in 2018, een daling van 45%.

Kijken we verder in de categorie content websites dan zien we de volgende cijfers per type website.

Adsense websites:
Verkoopprijs van 25,7 naar 28 x de maandwinst (+9%)
Gemiddelde verkooptijd: van 49 naar 38 dagen (-24%)

Amazon Associates websites:
Verkoopprijs van 26,1 naar 26,7 x de maandwinst (+2%)
Gemiddelde verkooptijd: van 33 naar 18 dagen (-44%)

Affiliate marketing websites:
Verkoopprijs van 25,3 naar 29,2 x de maandwinst (+15%)
Gemiddelde verkooptijd: van 66 naar 55 dagen (-44%)

Voor alle soorten websites geldt dat de waarderingen stijgen en de verkooptijd fors daalt. Met name affiliate marketing websites worden een stuk hoger gewaardeerd in 2018 ten oprichtte van het jaar 2017, dit is nu ruim 29 x de maandwinst (een toename van 15%).

Dit zijn natuurlijk gemiddelden, enkele opvallende uitzonderingen zijn:

  • Adsense website die voor 58 x de maandwinst is verkocht
  • Adsense & Amazon FBA website die voor 47 x de maandwinst is verkocht
  • Adsense & Affiliate website die voor 42 x de maandwinst is verkocht

De meeste websites (Affiliate en Adsense) die we nu tekoop zien staan bij EmpireFlippers hebben een vraagprijs van tussen de 30 en de 40 x de maandwinst. Wat ons opvalt is dat veel van deze websites minder dan 5 jaar oud zijn. Websites die langer bestaan zullen in onze ogen meestal een hogere waardering krijgen, relatief nieuwe websites brengen meer risico met zich mee.

Belangrijke factoren in waarderingen

Een website waarderen is maatwerk. Er zijn tal van variabelen waar rekening mee dient te worden gehouden. Uiteraard zijn traffic, omzet en winst van groot belang, het gaat echter een stuk verder. Lees dit artikel voor meer inzicht in website waarderingen en met daarin 4 belangrijke factoren die de waarde beïnvloeden . Wel is het handig om in dit rapport op basis van echte verkoopcijfers te zien dat tussen de 2 tot 3 keer de jaaromzet een goede bandbreedte is.

Trends voor 2019

De mensen achter EmpireFlippers zien voor 2019 een voortzetting van de huidige trends.  We lichten hier drie opvallende trends uit.

Verdere stijging van waarderingen
Er zijn momenteel meer kopers dan verkopers, dit zorgt ervoor dat ook in 2019 waarderingen verder zullen stijgen.

Focus op kwaliteit
Ook zien zij dat kopers meer kwaliteits websites zoeken met ‘merk waarde’. Wat dit precies is blijft natuurlijk lastig maar een autoriteit in een bepaalde niche is vaak geliefd.

Meer financieringen
Het derde punt dat wij uit de trends naar voren willen halen is de groei in financieringen. Financiering voor de aankoop van websites is lastig maar dit verbetert langzaam, met name in de Verenigde Staten. Waar het lenen van geld bij een bank voor de overname van een ‘regulier’ bedrijf erg normaal is geldt dit voor websites niet. Banken hebben te weinig kennis in huis om de risico’s van dergelijke leningen goed in te schatten.

Verhoog de waarde van je Website

Diversificatie van Traffic
Zorg ervoor dat traffic op de website van verschillende bronnen komt. Wanneer 95% van Facebook of Google komt is er een te grote afhankelijkheid van één partij wat voor een lagere waarde zal zorgen.

Diversificatie van Omzet
Wanneer een website omzet haalt uit verschillende markten/klanten is deze omzet stabieler. Zo wordt de waarde voor een koper hoger dan wanneer alle omzet van één bedrijf komt.

Bron: https://info.empireflippers.com/industry-report (account vereist)

GERELATEERDE ARTIKELEN:

STRATO_banner_Webhosters